Colour options

Bianco

Chiaro

Naturale

Moro

Sizes

20,13x120,8 - 25x149,7

Instagram feed gallery
#Legnovivo